Všechny uvedené informace jsou zveřejňovány ve spolupráci s úřady územního plánování a mají pouze informativní charakter. Mapový portál obsahuje pravidelně aktualizovaná data územně analytických podkladů na základě poskytování údajů o území podle stavebního zákona, územní plány jsou doplňovány průběžně na základě informací z jednotlivých úřadů územního plánování. Zveřejňované informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi slouží k naplnění požadavků § 166 odst. 2 stavebního zákona a neslouží k vyjádření o existenci sítí – pro ty je možné využít aplikace uvedené v sekci Odkazy.