NázevSeřazeno vzestupně
Typ
dokumentu
PoznámkaDatum vložení
A5 - Aktualizace č. 5 ZÚR OK - textová částZÚRTextová část2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B01 Rozvojové oblasti a osyZÚRRozvojové oblasti a osy2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B02 Specifické oblasti ZÚRSpecifické oblasti2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B03 Koncepce dopravyZÚRKoncepce dopravy2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B04 Koncepce vodního hospodářstvíZÚRKoncepce vodního hospodářství2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B05 Koncepce zásobování el. energií a plynemZÚRKoncepce zásobování el. energií a plynem2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B06 Plochy a koridory nadmístního významuZÚRPlochy a koridory nadmístního významu2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B07 ÚSES nadmístního významuZÚRÚSES nadmístního významu2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B08 Výkres VPS ZÚRVýkres VPS, VPO a asanací nadmístního významu2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - B11 Oblasti se shodným krajinným typemZÚROblasti se shodným krajinným typem2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - D01 Koordinační výkresZÚRKoordinační výkres2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - D01 Koordinační výkres s kladem listůZÚRKoordinační výkres s kladem listů2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - D01 Legenda koordinačního výkresuZÚRLegenda koordinačního výkresu2.12.2022
A5 - Úplné znění po Akt. č. 5 ZÚR OK - Textová částZÚRTextová část2.12.2022
Aktualizace č. 1 ZÚR OK (2010) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-vydana-22-4-2011-cl-881.html7.2.2022
Aktualizace č. 2a ZÚR OK (2019) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: http://www.olkraj.cz/dokumentace-cl-3497.html7.2.2022
Aktualizace č. 2b ZÚR OK (2017) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.kr-olomoucky.cz/dokumentace-cl-3390.html7.2.2022
Aktualizace č. 3 ZÚR OK (2019) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: http://www.olkraj.cz/dokumentace-cl-4312.html7.2.2022
Aktualizace č. 4 ZÚR OK (2021) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-5254.html7.2.2022
Úplné znění po Aktualizaci č. 5 ZÚR OK (2022) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRzip soubor2.12.2022
ZÚR 2008 - DOKUMENTACE BEZ VYHODNOCENÍ VLIVŮZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.olkraj.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-vydane-22-2-2008-cl-868.html7.2.2022