NázevSeřazeno vzestupně
Typ
dokumentu
PoznámkaDatum vložení
A4 - AÚplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres D1 (koordinační výkres) - s kladolistemZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - textová částZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B1 (vymezení rozvojových oblastí a os)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B11 (krajiny se stejnou cílovou kvaitou)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B2 (vymezení specifických oblastí)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B3 (koncepce dopravy)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B4 (koncepce vodního hospodářství)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B5 (koncepce zásobování elektrickou energií a plynem)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B6 (plochy a koridory nadmístního významu)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B7 (ÚSES)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres B8 (VPS, VPO a asanací)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres D1 (koordinační výkres)ZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Akt. č. 4 ZÚR OK - Výkres D1 (koordinační výkres) - legendaZÚRformát pdf8.2.2022
A4 - Úplné znění po Aktualizaci č. 4 ZÚR OK (2021) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRzip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.olkraj.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-uplne-zneni-po-aktualizaci-c-4-cl-5503.html7.2.2022
Aktualizace č. 1 ZÚR OK (2010) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-vydana-22-4-2011-cl-881.html7.2.2022
Aktualizace č. 2a ZÚR OK (2019) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: http://www.olkraj.cz/dokumentace-cl-3497.html7.2.2022
Aktualizace č. 2b ZÚR OK (2017) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.kr-olomoucky.cz/dokumentace-cl-3390.html7.2.2022
Aktualizace č. 3 ZÚR OK (2019) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: http://www.olkraj.cz/dokumentace-cl-4312.html7.2.2022
Aktualizace č. 4 ZÚR OK (2021) - KOMPLETNÍ DOKUMENTACEZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.olkraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-5254.html7.2.2022
ZÚR 2008 - DOKUMENTACE BEZ VYHODNOCENÍ VLIVŮZÚRZip soubor, jednotlivé soubory je možné stáhnout zde: https://www.olkraj.cz/zasady-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-vydane-22-2-2008-cl-868.html7.2.2022