Funkce Předchozí byla deaktivovánaPředchozíNásledující 7Tuto volbu vyberte pro zobrazení následující sady
Název
Typ
dokumentu
Seřazeno vzestupně
PoznámkaDatum vložení
Aktualizace č. 2b ZÚR OK - výrok (včetně výkresů)ZÚRAktualizace č. 2b ZÚR OK - výrok (včetně výkresů)10.8.2017
Aktualizace č. 2b ZÚR OK - odůvodnění (včetně výkresů)ZÚRAktualizace č. 2b ZÚR OK - odůvodnění (včetně výkresů)10.8.2017
Aktualizace č. 3 ZÚR OK - výrok (včetně výkresů)ZÚRAktualizace č. 3 ZÚR OK - výrok (včetně výkresů)7.5.2019
Aktualizace č. 3 ZÚR OK - odůvodnění (včetně výkresů)ZÚRAktualizace č. 3 ZÚR OK - odůvodnění (včetně výkresů)7.5.2019
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Textová částZÚRTextová část -úplné znění8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B1 - Rozvojové osy a oblasti8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B3 - Koncepce dopravy8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B4 - Koncepce vodního hospodářství8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B5 - Koncepce zásobování elektrickou energií a plynem8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B6 - Plochy a koridory nadm. významu8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B7 - ÚSES nadmístního významu8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B8 - Výkres VPS, VPO a asanací nadmístního významu8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres B11 - Oblasti se shodným krajinným typem8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres D1 - Koordinační výkres (bez kladu listů)8.4.2020
Akt. 2a ZÚR OK (úplné znění) - Grafická částZÚRVýkres D1 - Koordinační výkres (s kladem listů)8.4.2020
Výkres B1ZÚRUspořádání území Olomouckého kraje - vymezení rozvojových os a oblastí 1 : 200 0001.8.2014
Výkres B7ZÚRÚzemní systém ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000 1.8.2014
Výkres B2ZÚRUspořádání území Olomouckého kraje – vymezení specifických oblastí 1 : 200 0001.8.2014
Výkres B3ZÚRKoncepce dopravy 1 : 200 0001.8.2014
Výkres B4ZÚRKoncepce zásobování pitnou vodou a vyhlášená ochrana vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod 1 : 200 0001.8.2014
Výkres B5ZÚRKoncepce zásobování elektrickou energii a plynem 1 : 200 0001.8.2014
Výkres B6ZÚRPlochy a koridory nadmístního významu 1 : 100 000 1.8.2014
Výkres B8ZÚRVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu 1 : 100 0001.8.2014
Výkres B9ZÚRVýkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií, nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu 1 : 200 0001.8.2014
1. aktualizace ZÚR OKZÚRtextová část - právní stav1.8.2014
 
Funkce Předchozí byla deaktivovánaPředchozíNásledující 7Tuto volbu vyberte pro zobrazení následující sady