Číslo
dokumentu
Seřazeno sestupně
Název
Územní
jednotky
Typ územní
jednotky
PoznámkaDatum vložení
45395Metodika Zpracování ÚAP obcí (v.6, 2023)Olomoucký krajKRAJaktualizováno pro úplnou aktualizaci ÚAP obcí 202410.1.2024
39675Symbologie 2020 (ArcGIS)Olomoucký krajKRAJUpravená symbologie datového modelu platnému k roku 2020 pro ArcGIS.22.6.2020
39435Metodika vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pilířů URÚOlomoucký krajKRAJAktualizace 2019 - v 2.023.4.2020
39375Metodika Zpracování ÚAP obcí (v.5, 2020)Olomoucký krajKRAJaktualizováno pro úplnou aktualizaci ÚAP obcí 202031.3.2020
39273Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAPOlomoucký krajKRAJSmlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP (tzv. partnerská smlouva) platná od 1. 10. 2019. 5.3.2020
39230Metodické pokyny k projektu Nástroje ÚAP (2019)Olomoucký krajKRAJMetodické pokyny jsou součástí tzv. partnerské smlouvy o spolupráci mezi KÚOK a ORP.4.3.2020
35988Leták - strojově čitelný formátOBECObecné informace ke strojově čitelnému formátu a Metodice SČF (2018)21.2.2019
35987Leták - Portál územního plánováníOBECObecné informace k Portálu územního plánování Olomouckého kraje (aktualizace 2018)21.2.2019
35986Leták - územní plán obceOBECObecné informace k pořizování územního plánu obce (aktualizace 2018)21.2.2019
35067Formulář pro metadata - příloha č. 2 metodiky SČFOlomoucký krajKRAJMetodické doporučení pro předávání územně plánovací dokumentace Krajskému úřadu Olomouckého kraje - Příloha č. 2 - Pasport pro vyplnění metadat k předávaným datům ÚPD29.11.2018
35066Metodika SČFOlomoucký krajKRAJMetodické doporučení pro předávání územně plánovací dokumentace Krajskému úřadu Olomouckého kraje 29.11.2018
34786Pasport údaje o území (od 29. 1. 2018)Olomoucký krajKRAJPasport údaje o území dle novely Vyhl. 500/2006 Sb. ve formátu DOC (vytvořeno KÚOK dle Přiílohy č. 2 vyhlášky)24.7.2018
29626Metodické doporučení KÚOK pro zavedení metodiky MINIS KRAJ15.2.2016
26865Prezentace portál obecnáKRAJ23.4.2015
26864Pracovní postup - Výdej dat projektantKRAJMINIS - http://www.kr-olomoucky.cz/uzemni-plany-cl-189.html23.4.2015
24918Pracovní postup - Zjišťování informací o TI na parcele pro veřejnostOBECMožnosti zobrazení informací o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi podle § 166 odst. 2 stavebního zákona. Určeno veřejnosti a publikováno ve spolupráci s ÚÚP. 12.11.2014
682Kompletní dokumentace k Portálu ÚP (pracovní postupy včetně vybraných nástrojů LIDS Explorer)KRAJčervenec 20167.4.2014