Číslo
dokumentu
Seřazeno sestupně
Název
Územní
jednotky
Typ územní
jednotky
PoznámkaDatum vložení
39675Symbologie 2020 (ArcGIS)Olomoucký krajKRAJUpravená symbologie datového modelu platnému k roku 2020 pro ArcGIS.22.6.2020
39435Metodika vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pilířů URÚOlomoucký krajKRAJAktualizace 2019 - v 2.023.4.2020
39375Metodika Zpracování ÚAP obcí (v.5, 2020)Olomoucký krajKRAJaktualizováno pro úplnou aktualizaci ÚAP obcí 202031.3.2020
39273Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAPOlomoucký krajKRAJSmlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP (tzv. partnerská smlouva) platná od 1. 10. 2019. 5.3.2020
39230Metodické pokyny k projektu Nástroje ÚAP (2019)Olomoucký krajKRAJMetodické pokyny jsou součástí tzv. partnerské smlouvy o spolupráci mezi KÚOK a ORP.4.3.2020
35988Leták - strojově čitelný formátOBECObecné informace ke strojově čitelnému formátu a Metodice SČF (2018)21.2.2019
35987Leták - Portál územního plánováníOBECObecné informace k Portálu územního plánování Olomouckého kraje (aktualizace 2018)21.2.2019
35986Leták - územní plán obceOBECObecné informace k pořizování územního plánu obce (aktualizace 2018)21.2.2019
35067Formulář pro metadata - příloha č. 2 metodiky SČFOlomoucký krajKRAJMetodické doporučení pro předávání územně plánovací dokumentace Krajskému úřadu Olomouckého kraje - Příloha č. 2 - Pasport pro vyplnění metadat k předávaným datům ÚPD29.11.2018
35066Metodika SČFOlomoucký krajKRAJMetodické doporučení pro předávání územně plánovací dokumentace Krajskému úřadu Olomouckého kraje 29.11.2018
34786Pasport údaje o území (od 29. 1. 2018)Olomoucký krajKRAJPasport údaje o území dle novely Vyhl. 500/2006 Sb. ve formátu DOC (vytvořeno KÚOK dle Přiílohy č. 2 vyhlášky)24.7.2018
31768Obrana státu - přehledová mapa zvláštních zájmů Ministerstva obranyOlomoucký krajKRAJ22.6.2016
29626Metodické doporučení KÚOK pro zavedení metodiky MINIS KRAJ15.2.2016
29606Metodické doporučení pro pořizovatele a zpracovatele ÚAP (metodika KÚOK)KRAJaktualizováno červen 201626.1.2016
27806Aktuální stav územních plánů k 12. 11. 2015Olomoucký krajKRAJZdroj dat: Portál ÚP - Evidence ÚP 13.11.2015
26947Informační letáky k tisku (PowerPoint)ORPInformační letáky k vlastnímu tisku16.6.2015
26946Leták - územní plán obceOBECObecné informace k pořizování územního plánu obce16.6.2015
26887Leták - Portál územního plánováníOBECObecné informace k Portálu územního plánování Olomouckého kraje1.6.2015
26865Prezentace portál obecnáKRAJ23.4.2015
26864Pracovní postup - Výdej dat projektantKRAJMINIS - http://www.kr-olomoucky.cz/uzemni-plany-cl-189.html23.4.2015
25758Změny datového modelu - 1. aktualizaceKRAJ20.2.2015
24918Pracovní postup - Zjišťování informací o TI na parcele pro veřejnostOBECMožnosti zobrazení informací o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi podle § 166 odst. 2 stavebního zákona. Určeno veřejnosti a publikováno ve spolupráci s ÚÚP. 12.11.2014
702Nastavení Internet Exploreru 11 pro uživatele KRAJ10.4.2014
682Kompletní dokumentace k Portálu ÚP (pracovní postupy včetně vybraných nástrojů LIDS Explorer)KRAJčervenec 20167.4.2014