Provozovatel Portálu územního plánování:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Kontakty
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
Garant projektu, administrátor systému
Telefon: 585 508 438
Email: e.sztwiorokova@olkraj.cz
Ing. Jana Pospíšilová
Územní plány a územní studie
Telefon: 585 508 435
Email: j.pospisilova@olkraj.cz
Ing. arch. Věra Malá
Zásady územního rozvoje, územní studie kraje
Telefon: 585 508 344
Email: v.mala@olkraj.cz
Mgr. Jan Harbula
Územně analytické podklady (ÚAP)
Telefon: 585 508 651
Email: j.harbula@olkraj.cz