Provozovatel Portálu územního plánování:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Kontakty
Mgr. Dagmar Smičková
Správce Portálu územního plánování
Telefon: 585 508 324
Email: d.smickova@olkraj.cz
Ing. Jana Vychodilová
Zásady územního rozvoje, územní studie kraje
Telefon: 585 508 436
Email: j.vychodilova@olkraj.cz
Mgr. Jan Harbula
Územně analytické podklady
Telefon: 585 508 651
Email: j.harbula@olkraj.cz
Ing. Jana Pospíšilová
Územní plány
Telefon: 585 508 435
Email: j.pospisilova@olkraj.cz
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
Koordinátor digitální technické mapy
Telefon: 585 508 438
Email: e.sztwiorokova@olkraj.cz