Funkce Předchozí byla deaktivovánaPředchozíNásledující 25Tuto volbu vyberte pro zobrazení následující sady
Aktuality

23. 01. 2023 - Nefunkční mapový portál pro veřejnost - PROVOZ OBNOVEN

Momentálně nefunguje mapový portál pro veřejnost. Na odstranění závady pracujeme. Omlouváme se za komplikace.

04. 01. 2023 - Změna stanovení správních obvodů POU a ORP

Od 1. 1. 2023 nabyla účinnosti vyhláška 389/2022 Sb., kterou se mění stanovení správních obvodů POU a ORP, konkrétně pro obec Přemyslovice, která přechází z Prostějova pod Konici. Na portále změny zatím zaneseny nejsou.

11. 08. 2022 - Nefunkční mapové aplikace - opět funkční

Mapové aplikace momentálně nefungují. Na opravě pracujeme a omlouváme se za komplikace.

10. 05. 2022 - Plánovaná odstávka Portálu územního plánování

Ve čtvrtek od 15 hodin bude Portál územního plánování mimo provoz. Jedná se o plánovanou odstávku. Provoz bude obnoven nejpozději následující den ráno (tedy v pátek).

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!

07. 02. 2022 - Provoz Portálu obnoven

Provoz Portálu územního plánování byl obnoven.

04. 02. 2022 - Odstávka Portálu 4.2. - 6.2. 2022

Dnes od 17 hodin bude probíhat plánovaná odstávka Portálu. Portál bude opět obnoven v pondělí v ranních hodinách.
Děkujeme za pochopení.

01. 07. 2020 - Plánovaná odstávka dne 2. 7. 2020

Ve čtvrtek 2. 7. 2020 od 15:00 dojde k plánované odstávce Portálu ÚP a dalších služeb Nástrojů ÚAP (vč. nemožnosti práce v programu LIDS Explorer) z důvodu přechodu na nové technologické centrum.

Odstávka by neměla být delší než cca 2 hodiny. Plná funkčnost však bude potvrzena až v průběhu pátku 3. 7. 2020. Prosíme tedy, abyste práci na zapracování dat nebo další činnosti spojené se zápisem, editací či mazáním dat v datovém skladu odložili na později.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

22. 06. 2020 - Zapracovány zastávky a linky hromadné dopravy

Do datového skladu byla zapracována data KIDSOK - zastávky hromadné dopravy a linky hromadné dopravy. Neleznete je pod příjmem 12767.

04. 06. 2020 - Zapracována data StreetNET

Do datového modelu byla zapracována data firmy CEDA (StreetNEt Tourist). Neleznete je pod krajským (poskytovatel KUOK OSR) příjmem 12761). Zapracovány byly po samostatnými pasporty: cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy, lyžařské běžecké trasy a sjezdovky.

21. 04. 2020 - Aktualizace datového modelu

Byl aktualizován datový model datového skladu (databáze ÚAP), a to následovně:
do vrstvy 01 Vymezení a využití území - VYB vybavenost obce - Občanské vybavení obce (bod) (ft_01_VYB_obcanske_vybaveni_b) byly přidány dva nové atributy:
- Název (NAZEV) – Text (250)
- Typ (TYP) – Text (100)

31. 03. 2020 - Nová metodika pro zpracování ÚAP obcí 2020

V sekci Dokumenty byla přidána aktualizovaná metodika pro Zpracování ÚAP obcí, platná pro úplnou aktulaizaci ÚAP obcí 2020. Metodika je vyvěšena pod číslem dokumentu ID = 39375.

02. 03. 2020 - Odstávka DMVS - odstávka komunikační infrastruktury 2. 3. 2020

Vážení uživatelé, dnes 2. 3. 2020 od 17:00 hod. je plánovaná odstávka komunikační infrastruktury Olomouckého kraje, což obnáší především nedostupnost technologického centra a serverů, tedy i nefunkčnost Portálu územního plánování. Od úterý 3. 3. 2020 by měl být Portál ÚP již opět funkční. Omlouváme se za komplikace

09. 12. 2019 - Odstávka DMVS - nedostupnost mapových portálu a evidence

Vážení uživatelé, z důvodu migrace AGW portálu za F5 firewall budou od pondělí 9.12.2019 od 16:00 nebudou dostupné mapové portály a evidence ÚP, a to minimálně až do úterního rána. Omlouváme se za komplikace.

20. 11. 2019 - Aktualizovány výkresy ZÚR

V mapových portálech (pro veřejnost i pro přihlášené) jsou nyní aktualizované výkresy ZÚR odpovídající úplnému znění po aktualizaci č. 2a ZÚR OK.

Pokud po zobrazení výkresu nedojde k načtení jeho aktuální verze, je nutné nejprve promazat cache paměť vašeho prohlížeče.

07. 10. 2019 - Výpadky mapových služeb

Vážení uživatelé, od minulého týdne dochází k odsouvání historie a povýšení serverů Portálu územního plánování, proto i během dnešního a zítřejšího dne může docházet k drobným výpadkům mapových služeb. Omlouvám se za komplikace.

02. 09. 2019 - Aktualizace dat HZS OK a ŘSD

Byly zapracovány aktualizovaná data:
1) HZS OK - jev 110a - objekty civilní a požární ochrany - zrušení objektu v Šumperku (příjem 12079 / pasport 13448)
2) ŘSD - vložen záměr trasy obchvatu I/44 Bělá pod Pradědem (příjem 12080 / pasport 13449)

23. 07. 2019 - Nové územní studie

Do evidence územních studí byly vloženy ÚS:
- ORP Uničov
- ORP Šternberk
- ORP Přerov

03. 07. 2019 - Byly vloženy nové územní studie

Do evidence územních studí byly vloženy ÚS:
- ORP Olomouc (prozatím s neúplnými údaji - postupně jsou doplňovány)
- ORP Litovel

03. 07. 2019 - Portál plně funkční

Po odstávce nenastaly žádné problémy, Portál ÚP je plně funkční.

01. 07. 2019 - Odstávka od 2. 7. 2019

V úterý 2. 7. 2019 od 18:00 dojde k odstávce celého Technologického Centra Olomouckého kraje. V důsledku této odstávky bude Portál územního plánování nedostupný.

Děkujeme za pochopení!

01. 07. 2019 - Aktualizace dat

1) Byla zapracována data z územních studií:
a. Prodloužení Baťova kanálu (převzaty varianty tras, přístavy, palvební komory a stabilizační stupeň) – zapracováno ve vrstvách Územní studie (bod/linie/polygon) v tématu 12 - Podmínky a omezené ve využití území / ÚS – Územní studie, a dále jsou data zapracována také v podtématu Vodní doprava (Vodní cesta (linie) a Zařízení vodní dopravy (bod) – vše jako návrh). (týká se ORP Olomouc a Přerov – příjem 11845)
b. Aktualizace ÚS Větrných elektráren (převzaty pouze rozvojové lokality v kategorizaci: omezeně rozvojová, potencionální a rezervní) – zapracováno pouze do vrstvy Územní studie (polygon) v tématu 12 - Podmínky a omezené ve využití území / ÚS – Územní studie
(výčet ORP neuvádím – příjem 11846)

2) Byla aktualizována data ČHMÚ o znečištění ovzduší (koncentrace PM10, benzo(a)pyrenu a oblasti s překročením imisních limitů)
(příjem 11419)

3) HZS OK – Objekty civilní a požární ochrany (změny v ORP Jeseník a Konice)
(příjem 11844)

4) KÚOK OŽPZ – Aktualizace záplavového území Luha
(příjem 11841)

12. 03. 2019 - Aktualizace dat MO - objekty důležité pro obranu státu

V rámci průběžné aktualizace jevu 107 byla poskytnutá nová data MO. Změna se týká zejména tří objektů v Újezdu u Uničova. Zároveň však MO nově neposkytlo bodovou vrstvu objektů, bodová data tedy byla smazána a nahrazen generovanou vrstvou zapracovanou pod poskytovatel KÚOK OSR.

Zpracovaná data:
příjem 11616 / pasport 12934 - poskytovatel Ministerstvo obrany:
- Objekty důležité pro obranu státu (plocha)
- Zájmové území objektů pro obranu státu (plocha)

příjem 11639 / pasport 12938 - poskytovatel KÚOK OSR:
- Objekty důležité pro obranu státu (bod) - generované středy ploch z polygonové vrstvy MO

11. 02. 2019 - Odstávka 12. 2. 2019

V úterý 12. 2. 2019 v době od 18:00 do 24:00 bude Portál ÚP nedostupný, a to z důvodu plánované odstávky technologického centra.

18. 01. 2019 - Aktualizace dat MO - zájmová území komunikačních zařízení

Byla zapracována aktualizovaná data Ministerstva obrany - zájmová území komunikačních zařízení, jedná se o jev 82a (poskytnut jako jev 81) (příjem 11493/pasport 12795). V rámci této aktualizace nedochází ke změněn vymezených území, pouze úpravy textu v pasportu – části 4. Předmětem změny je zpřísnění podmínek v území pro zájm. území komunikačního zařízení Újezd u Uničova v pásmech 2, 3 a 5 km. Oproti poskytovatelem uváděným změnám je text pozměněn rovněž u zájm. úz. komunikačního zařízení Kraví hora.
Detailní podmínky v území jsou uvedeny v PDF pasportu.

17. 01. 2019 - Evidence územních studií

V sekci "ÚZEMNÍ STUDIE" byl nově zprovozněna evidence územních studií. Průběžně jsou vkládány krajské dokumentace, vyplněné informace o nich však mohou být zpočátku neúplné a proto prosíme, vnímejte tyto informace dočasně pouze jako informativní. Následně po vložení krajských studií, budou vkládány také dostupné územní studie pořizované jinými pořizovateli, než je Krajský úřad. Děkujeme za pochopení.
 
Funkce Předchozí byla deaktivovánaPředchozíNásledující 25Tuto volbu vyberte pro zobrazení následující sady