Aktuality

01. 02. 2024 - Zapracování dat Územních studií

Do Portálu územního plánování byly zapracovány data ÚS Suchá nádrž V Končinách (Ludina) a suchá nádrž Lhotka (Velička) a ÚS V2 propojení vodovodu Dubicko se skupinovým vodovodem Litovel ve vztahu na těžbu.

26. 01. 2024 - Aktualizace dat značených turistických tras

V Portále územního plánování došlo k aktulizaci značených turistických tras od poskytovatele KCT.

26. 01. 2024 - Aktualizace dat BPEJ

V Portále územního plánování došlo k aktualizaci BPEJ od poskytovatele SPU_OPS.